0
0

תקנון השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר https://harmonia-art.co.il/ של הרמוניה ע.מ. 315930321 המשמש כחנות אינטרנטית למכירת ערכות יצירה למוסדות, ארגונים, אירועים וללקוחות פרטיים.

 1. תנאי שימוש אלו חלים עבור כל הגולשים שבאתר וביחס לפעילותך עם הרמוניה.
 2. בבקשה קרא את התנאים שכאן – השימוש באתר והכניסה אליו הם תחת התנאים המפורטים בתקנון זה ובעצם השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים ומסכים לתנאים המפורטים בהם (“תנאי השימוש”).
 3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך נדרש להימנע מגלישה באתר זה, עשיית שימוש בו ובשירותים שבו. תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר, אך מכוונים לכל המגדרים.
 4. האתר, התוכן והשירותים המוצעים
  1. אתר זה מציג ומציע מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל(להלן: “האתר“).
  2. אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם חברת הרמוניה ע.מ. 315930321 (להלן: “החברה“, או “בעלי האתר“, או “מפעילת האתר“). החברה מפתחת ומשווקת מוצרים ושירותים המוצעים ללקוחות פרטיים ומוסדיים (להלן: “הפריטים“, או “המוצרים“).
  3. המונחים המוגדרים הינם בעלי המשמעות כמפורט להלן:
   1. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
   2. כתובת למשלוח: הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
   3. דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל ו/או בחברת השליחיות.
   4. דואר שליחים: עד 4 ימי עסקים מיום אישור הכנת המשלוח לאספקה.
   5. המועד המבוקש לאספקת הסחורה: המועד שציין המזמין כמועד בו הוא מעדיף שתסופק לו הסחורה.
   6. יום ביצוע ההזמנה: היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
 5. האתר, התוכן ושירותים המוצעים
  1. בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלת האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  2. רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש בו יהוו ראיה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר בידי משתמשים רשומים ומזדמנים.
  3. השימוש באתר אינו מוגבל בגיל. אם זאת, אם ראיתם תוכן פוגעני או שאינו ראוי, הנכם מוזמנים לצור עימנו קשר ואנו נבדוק את התוכן.
  4. בעלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. בעלת האתר לא תישאו באחריות כלשהי הנובעת מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או פעולות אשר משתמשים יבחרו לעשות בעקבות מידע זה. בנוסף, באתר מפורסמים כתבות, פרסומות ותוכן המוזנים בידי גורמים החיצוניים לצוות האתר ואשר אין לבעלת האתר שליטה בתוכן הפרסום ולא תהיה אחראית לו.
  5. אתר זה מיועד למשתמשים בישראל ומותאם, הן מבחינת תוכן והן מבחינת מבנה האתר ולדיני מדינת ישראל. לא תשמע כל טענה של תחולת דין זר בקשר עם השימוש באתר.
 6. שימושים אסורים: אינך רשאי (בעצמך או בידי אחר): (א) לנצל את האתר, בתוכן או בשירותים המוצעים בהם למטרות לא חוקיות, לא מוסריות, לא מורשית, לנצל לרעה או לערוך שימוש לא סביר או מסחרי באתר או במוצריו; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתוכן ו/או בקניינם של בעלי האתר ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם בעלת האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל (“Crawlers”, “Automated Data Mining Tools” וכו’); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), “תולעת” מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.
 7. זכויות קניין רוחני
  1. כל היצירות, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר הם קניינה הרוחני המלא של בעלת האתר ו/או ניתנו לה הזכויות בהם ו/או רישיונות השימוש בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, ובעלת האתר היא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם בעלי האתר. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
  3. מפעם לפעם יתכן כי באתר מופיעים פריטי תוכן המפורסמים בידי צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני בפריטי תוכן זה אינם מוקנים לבעלי האתר ואין להם זכות, שליטה או אחריות ביחס לאלו.
  4. בעלי האתר עושים מאמצים רבים על מנת לוודא כי כלל התוכן המופיע והמפורסם אינו מפר זכות יוצרים ו/או זכות בעיצובים ו/או זכות בסימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת. אם למרות כל אלו חלה טעות ונמצא תוכן מוגן של אחרים באתר, הנכם נדרשים לפנות לתיבת הפניות שלנו ב office@harmonia-art.co.il ואנו נפעל להסדרת השימוש בתוכן זה.
 8. שימושים אסורים
  1. אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר ו/או מוצריו; (ב) להשתמש במוצרים ו/או בתוכן ו/או בקניינה של האתר כמתואר להלן ללא הסכמה מפורשת ו/או הרשאה מטעם בעלי האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking)  לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל (“Crawlers”, “Automated Data Mining Tools” וכו’); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב(malware) , “תולעת” מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.
 9. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט
  1. בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים בהגנת המשתמשים מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות האתר וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתה ו/או בשליטתה של החברה למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של האתר ו/או לשרתיה, להתחזות לאתר, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. בעלי האתר ממליצים לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשים מהמשתמש להודיע להם על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
  2. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. בעלי האתר משתמשים בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשות.
  3. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למשתמשים שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
  4. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמשת וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 10. דיוור ישיר
  1. משתמשים אשר יבחרו בכך יהיו רשאים להיכלל על רשימות התפוצה האלקטרוניות של האתר.
  2. משתמש אשר נרשם לרשימת הדיוור והשאיר את פרטיו מאשר שימוש בפרטים אלו לצורף מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות של בעלי האתר ושותפי האתר ומעת לעת. מסירת פרטים חלקיים עלולים לפגום באפשרות קבלת הדיוור ועל כן יש להקפיד במתן פרטים נכונים. אי השלמת הפרטים או מתן פרטים שגויים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמת המשתמש לקבל מידע בדיוור.
  3. חל איסור להשאיר פרטים של אחר או לרשום אחר לרשימת הדיוור שלא בהסכמתו של אותו אדם וללא נוכחותו של אותו אדם במועד הרישום.
  4. ההרשמה לדיוורי האתר ניתנת לביטול והסרה בכל עת. אם ניסיתם להסיר את עצמכם מרשימת הדיוור והנכם עדיין מקבלים דיוורים, אנא פנו אלינו לתיבת השירות שלנו בצירוף כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואנחנו נדאג שתוסרו מרשימת הדיוור. ניתן גם לפנות בכל דרכי הקשר האחרים שבשולי האתר לשם בקשה להסרתכם מרשימת הדיוור.
  5. עם ההצטרפות לרשימת הדיוור של הרמוניה המשתמש מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. בעלת האתר אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישידיוור ישיר
  6. בעלת האתר רשאית למנוע ו/או לבטל רישום ו/או להסיר מרשימת דיוור כל משתמש ומכל טעם שהוא, לרבות ולא רק בשל מתן פרטים שגויים או חלקיים, באם יתגלה כי רישום הפרטים נועד לפגוע באחר ו/או להתחזות לאחר ו/או לביצוע מעשה בלתי חוקי, במטרה להתחרות באתר או לעשות שימוש אסור בקניינה.
 11. הרכישה באתר
  1. הרמוניה מאפשרת ללקוחות מוסדיים ופרטיים לרכוש שירותים ומוצרים יחידים או בסיטונאות באמצעות רכישה באתר או באמצעות פניה ישירה וקבלת הצעת מחיר.
  2. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באתר וכן לקבוע מקסימום לרכישת מוצא מסויים או באופן כללי.
  3. תמונות ו/או הדמיות המוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין התמונות וההדמיות לבין המוצרים המסופקים לרבות שינויים בגוונים ובצבעי המוצרים, אריזתם, גודלם, מקור המוצרים וכיוצ”ב.
  4. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  5. בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. על אף זאת עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. הסתמכות על מידע המופיע באתר בידי הגולשים בו לא מטיל אחריות על בעלי האתר והגולשים יישאו במלוא האחריות הקשורה בהסתמכות על התוכן שבאתר.
  6. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי) כמפורט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
  7. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  8. החברה רשאית להציג ולהציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. בעלי האתר רשאים להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות המוצעות, להחליפם או לשנותם וזאת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  9. בעלי האתר אינם מתחייבים כי המחירים של הפריטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים אשר יפורסמו ו/או ימכרו באופן אחר ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו בעלי האתר התחייבו להציעם במחיר מוזל ו/או זהה לפרסומים/מכירות באופן אחר.
  10. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה ו/או הודעת סמס לטלפון הנייד ו/או בדרך אחרת.
  11. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוור הרשמי של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, ניתן לעשות זאת דרך קישור בתחתית הדיוור שיישלח אליו.
  12. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  13. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
  14. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים ב”sale” אלא אם צוין אחרת. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה ובקיזוז 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם, כחוק. זיכוי כספי (קרדיט)יינתן ע”פ החוק.
  15. לקוחות פרטיים מוזמנים להזמין מוצרים ושירותים לרכישה באופן מקוון וזאת בהתאם למפורסם באתר זה ובהתאם לפרטי המוצרים והשירותים המוצגים והמעודכנים מעת לעת.
  16. מילוי הפרטים בעת הרכישה מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  17. רכישה מקוונת באתר נעשית תוך שימוש במערכת הצפנה בתקן SSL.
  18. תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
  19. כל אדם שמעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל, ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל), ובעל כתובת מגורים בישראל רשאי לקנות באתר. קטינים המעוניינים לבצע רכישה מקוונת נדרשים להציג אישור אפוטרופוס להשלמת העסקה.
  20. פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה ובעלי האתר לא יהיו מחוייבים כלפי הלקוחה בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
  21. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
  22. תשלום עבור הזמנת מוצר יעשה באמצעותסאמיט (Sumit) ו/או יופיי (uPay)  המפעילה אתר חיצוני לסליקת כרטיסי אשראי. האתר לא ישא בכל אחריות הנוגע להליך סליקת כרטיסי האשראי אשר היא אינה חלק ממנו.
  23. לאחר קבלת אישור אצל האתר בדבר הסדרת התשלום תינתן הודעה כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם אצלנו לשם שילוחה לרוכש.
  24. עבור הזמנה שאושרה על ידי האתר תשלח אל המזמין אישור הזמנה, וחשבונית מס/קבלה בדואר אלקטרוני. במידה ולא יתקבל אישור על ביצוע העסקה, יקבל המזמין הודעה מתאימה לכך וההזמנה לא תאושר עד למסירת אמצעי תשלום אחר ובכפוף למלאי באותה העת.
  25. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין הכולל את האמור לעיל יהווה אישור על קליטת ההזמנה באתר.אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
  26. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  27. האתר יהיה רשאי להשעות, לבטל או לסרב לספק כל שירות ו/או מוצר שביקשת לקבל ממנו בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת אף ללא הודעה מצד בעלי האתר.
  28. מבצעים ו/או הטבות ו/או קודי הנחה (להלן – הטבות)אשר יוצעו באתר יהיו לפי תקנון המבצע או ההטבה או ההנחה לפי העניין. הרמוניה שומרת על זכותה להגביל את כמות ההטבות, להגבילם לסוג מסויים של לקוחות, להגביל את מועד הספקתם וכל הגבלה אחרת לפי ראות עיניה.
  29. מדיניות אספקת המוצרים
   1. אישור פעולת הרכישה והתחייבות בעלי האתר לאספקה במועד המבוקש ו/או במועד ההזמנה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחוייבים במכירת המוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בכדי לגרוע מחובת בעלי האתר להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם עבור הזמנתו או לבטל את החיוב במידה ובוצע.
   2. הרמוניה אינה מתחייבת למלאי של המוצרים המפורסמים באתר. באם תבוצע עסקה ויתברר כי המוצר אזל מן המלאי, העסקה תבוטל לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
   3. אספקת המוצרים תהיה תוך 4 ימי עסקים ממועד שליחת אישור הכנת המשלוח לאספקה שיונפק לאחר מסמך אישור ההזמנה. בימים אלו לא יובאו בחשבון ימי חג ומועד.
   4. שילוח ודיוור המוצרים נעשה באמצעות חברת שליחויות. בעת אספקת המוצר הנך מתחייב לאמת כי הנך המזמין או כי מי שמקבל את המוצרים וההזמנות מורשה לכך מטעמך. יש לשים לב שבאחריות הלקוח להיות זמין בטלפון על מנת ששליח יוכל למסור לו את החבילה ולתאם את ההגעה. במידה והלקוח לא יענה לטלפון עקב חוסר זמינות/טעות במספר הטלפון שהזין לאתר; או באם במועד המשלוח המזמין או מי מטעמו לא יהיה נוכח במועד המתואם לאספקת המשלוח, או יסרב לקבל את ההזמנה; או בשל טעות בכתובת שהזין למערכת האתר, ישא המזמין בעלות המשלוח החוזר ולא תעמוד לו כל טענה, דרישה, או תביעה בנושא.
   5. על הלקוח מוטל האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה ו/או בפרטי הכתובת/טלפון של הלקוח. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה
   6. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
   7. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק את התכולת המשלוח עם קבלתו אל מול ההזמנה שביצע, והחברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת המוצרים לכתובת המשלוח.
  30. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
   1. ברכישה על ידי לקוחות פרטיים יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
   2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, לאחר שתתקבל הסחורה בחזרה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא על המוצר, תוך ניכוי עלות המשלוח  מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שנעשה בו שימוש ושהוא ללא כל פגם ו/או נזק – ובאריזתו המקורית וללא פגם באריזה, כפי שהתקבל מהחברה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
   3. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.
   4. ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.
   5. לא ניתן יהיה להחזיר פריט בודד אשר נרכש כחלק מרכישת כמות של פריטים (או רכישה סיטונאית) אלא אם הפריט הבודד הגיע כאשר קיים בו פגם ובכפוף לאישורה של מפעילת האתר; מוצרים שנרכשו בחבילה, החזרתם תתקבל אך ורק כחבילה ולא תתאפשר החזרת מוצרים בודדים מתוך החבילה, אלא לפי אישור מפעילת האתר.
   6. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
   7. אופן החזרת הפריטים: הלקוח ישלח את הפריט חזרה לחברה באמצעות דואר ישראל וישא בעלות המשלוח.
   8. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) בלבד.
   9. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מsale והלקוח הביע עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 5 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט. במידה ויבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הזיכוי יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.
  31. הפסקת הפעילות באתר
   1. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול הזמנה של לקוח.
   2. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
   3. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  32. אספקה ומשלוחים
   1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה כמפורט לעיל.
   2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש, יתווסף וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. דמי המשלוח הינם בגין אספקה ליעד אחד.
   3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה ע”י חברת השליחיות.
   4. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 ביום חול, יטופלו ביום העסקים הבא כמו כן, הזמנות שיבוצעו במהלך סוף השבוע ו/או ערבי חג ו/או חג ו/או מועד, יטופלו ביום העסקים הבא לאחר מכן.
   5. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4 ימי עסקים מיום אישור הכנת המשלוח לאספקה. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 4 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, החברה תבדוק אפשרות שליחת ההזמנה באמצעות דואר רשום, או תודיע ללקוח על אפשרות איסוף עצמי.
   6. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל בלבד.  לרוב, החבילות מגיעות תוך 14 ימי עסקים לכל היותר. אך אין החברהמתחייבת על כך.
   7. יובהר כי החברה אינה לוקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
   8. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
   9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
   10. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
   11. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מלחמות, מתקפות טרור, מגפות ומחלות, תקלות במערכת המחשוב, החשמל ו/או במערכות תקשורת שונות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בהשלמת העברת המוצרים לידי המשתמש ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 12. אחריות ושירות
  1. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא. הרמוניה שלא תהיה אחראית לכל הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו לצרכן מכל סיבה שהיא.אחריות ושרות
   בכל מקרה לא ישאו בעלי האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או ההרכב ו/או מחירו לא יחייב הדבר את בעלי האתר או מי מטעמם.
  3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או צבעיהן כפי שהן מוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בעלי האתר אינם אחראים להבדלים ו/או לשינויים כאמור, לרבות סטייה בצבעים ו/או בגודל ו/או באריזת המוצרים, שאינם תלויים בשלמות המוצרים הנמכרים באמצעותם.
  4. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה מכילים חלקים קטנים ו/או דליקים ו/או כאלו המכילים אלרגנים ו/או כאלו אשר מחייבים שימוש באש גלויה או חימום והכל כמפורט על גבי האריזות של המארזים. הוראות בטיחות ומידע על אלרגנים מפורטים יחד על גבי האריזה, ויחד עם הוראות היצרן. הרמוניה מפצירה במשתמשים לעיין בהוראות השימוש ובפרטי האלרגנים והאזהרות שעל המוצרים טרם שימוש בהם. יש לבצע הליכי חימום רק באמצעות מבוגר, וכן לדאוג להשגחה על ילדים בכל זמן הכנת המוצרים ובעת השימוש בהם. יש להדליק את הנרות באופן בטוח ולהרחיק מהישג ידם של ילדים.
  5. הרמוניה מציעה גם שירות של ליווי והדרכה בשימוש בחלק מהמוצרים. נציגי הרמוניה לא יישאו בכל אחריות בשל נזקים אשר ייגרמו למי מהמזמינים או מטעמם ואשר ייגרמו, ככול וייגרמו, בשל הפרת הוראות היצרן, הוראות הנציגים, שימוש לא נאות או אסור בחלקי המוצרים ו/או בשל קיום הפעילות עצמה.
  6. הרמוניה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. למרות זאת, באם נפל פגם כלשהו במוצר המוזמן, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוניoffice@harmonia-art.co.il או בטלפון מס’ 0733638708 והרמוניה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 13. תנאים נוספים
  1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר ומזמינה את המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  2. בעלי האתר אינם אחראים, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link)בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
  3. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, אלא אם נקבע אחרת, בכתב ובמפורש, בהסכם ההזמנה.
  4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.
  5. הרמוניה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

מוקד שירות הלקוחות של החברה פועל בימים א’-ה’ בין השעות 9:30-15:30, וישמח לענות על כל שאלה במייל office@harmonia-art.co.il או בטלפון מס’ 0733638708 ווטסאפ 0548478194

ההרמוניה שלך
לשדרג את הערכות לסדנת אומנות מדהימה!
החל קופון

למועדון הלקוחות נרשמת כבר?
זה הזמן!

נרשמים למועדון הלקוחות וזוכים –
בחוויות, קוד קופון ל5% הנחה אמיתיים על המחיר באתר ובקטלוג 
ואפילו ערכה מלאה כולל הכל בשבילך!
 
רגע! שניה לפני המילוי, את רכזת? מכאן את נרשמת עכשיו

התחברו לחשבון שלכם

הרמוניה

ערכות יצירה וסדנאות

האתר בבניה...

בינתיים ניתן להוריד את קטלוג קיץ 2023 החדש
ולהזמין בקלות בטלפון או במייל

דילוג לתוכן